słowo wstępne


Pragę od Polkowic dzieli zaledwie 260 km. Bliżej więc nam do stolicy Czech niż do Warszawy. Co roku odwiedzają ją tysiące Polaków. Dlaczego więc tak niewiele wciąż wiemy o kulturze naszego południowego sąsiada? Kiedy myślimy o Czechach przychodzą nam do głowy skojarzenia: czekolada studencka, Krecik, lentilky, wojak Szwejk, piwo, most Karola. Ja również do niedawna patrzyłem na Czechy jedynie przez pryzmat Pragi: Hradczany, Złota Uliczka, Katedra św. Wita - powszechnie znane atrakcje turystyczne. Dopiero dłuższa podróż po tym przepięknym kraju sprawiła, że spojrzałem na Czechy inaczej. Okazało się, iż ojczyzna wojaka Szwejka kryje w sobie wiele niespodzianek. Aż 21 czeskich miast to rezerwaty miejskiej architektury, 60 z ponad 2 tys. doskonale zachowanych zamków i pałaców, wpisano na listę narodowego dziedzictwa kultury, niektóre z nich również na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Niewielu z nas wie, że to Czechom zawdzięczamy piorunochron i soczewki kontaktowe. Ale Czechy to nie tylko piwo i knedliczki. To także znakomita literatura z Bohumilem Hrabalem, Jaroslavem Haškiem i Milanem Kunderą na czele. Doskonała kinematografia, wybitna muzyka, świetny teatr i przede wszystkim niezwykle przyjaźni i otwarci ludzie. Podczas "Miedziowych Spotkań z...Kulturą Czeską" zaprezentujemy Państwu prawdziwe perły czeskiej kultury. Gościć będziemy gwiazdy czeskiej piosenki i teatru, a także polskich znawców tradycji, sztuki i historii naszych południowych sąsiadów. Mam nadzieję, że "Miedziowe Spotkania" pokażą Państwu Czechy, jakich wcześniej nie znaliście i zachęcą do głębszego poznania tego przepięknego kraju.

Prahu od Polkowic dělí pouze 260 km. Je to tedy pro nás blíž do hlavního města Čech než do Varšavy. Každý rok ji navštěvují tisíce Poláků. Proč tedy pořád víme tak málo o kultuře našeho jižního souseda? Když přemýšlíme o Česku, vybavují se nám asociace: čokoláda Studentská pečeť, Krtek, lentilky, voják Švejk, pivo, Karlův most. Já jsem se také donedávna díval na Českou republiku pouze z hlediska Prahy: Hradčany, Zlatá ulička, Chrám sv. Víta - obecně známé turistické atrakce. Teprve díky delší cestě po této pěkné zemi jsem se začal dívat na Čechy jinak. Ukázalo se, že domov vojáka Švejka skrývá v sobě mnoho překvapení. Až 21 českých měst jsou rezervace městské architektury, 60 z více než 2 tisíc dokonale zachovalých zámků a paláců je zapsaných do seznamu národního kulturního dědictví a některé z nich také do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Právě Čechům vděčíme za hromosvod a kontaktní čočky. Ale Česká republika není jen pivo a knedlíky. Je to také znamenitá literatura s Bohumilem Hrabalem, Jaroslavem Haškem a Milanem Kunderou v čele. Dokonalá kinematografie, výborná hudba, skvělé divadlo a především neobvyklá přátelství a otevření lidé. Během "Měděných setkání s. českou kulturou" Vám představíme skutečné perly české kultury. Budeme hostit hvězdy české hudby a divadla a také polské znalce tradice, umění a dějin našich jižních sousedů. Doufám, že Měděná setkání Vám ukážou Čechy, jaké jste dříve neznali, a povzbudí vás k poznání této překrásné země.